Contact

Over mij

Al tijdens mijn studie aan de School voor Journalistiek te Utrecht ben ik aan de slag gegaan als freelance journalist. Door mijn werk bij het juridische Persbureau Argos raakte ik daarna meer en meer geïnteresseerd én gespecialiseerd in rechtbankverslaggeving. In mijn jaren bij Argos woonde ik bij de Amsterdamse rechtbank en het Gerechtshof honderden rechtszaken bij; voornamelijk strafrecht, maar ook civiele en bestuursrechtelijke zaken. Het duurde niet lang voor ik besloot naast mijn freelancewerkzaamheden mij nog meer te bekwamen in het recht en ik startte met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Aan het einde van mijn studie kreeg ik het aanbod een onderzoeksstage te verrichten bij het College van procureurs-generaal (Openbaar Ministerie) en stond ik voor de keuze: de overstap maken naar de rechtspraak of door blijven werken in de journalistiek? Na lang wikken en wegen besloot ik de sprong te wagen en in 2005 ging ik aan de slag bij het OM.

Mijn tijd bij het OM bracht mij vele nieuwe ervaringen en nog meer (praktische) kennis over het Nederlandse rechtssysteem. In de tussentijd begon ik eveneens als juridisch auteur voor de SDU Commentaren Strafvordering en Strafrecht, waarna deze activiteiten zich steeds meer uitbreidden. Ondanks mijn mooie en leerzame tijd bij het OM hakte ik in 2011 de knoop door, nam ik ontslag en ging ik eindelijk die (wereld)reizen maken die ik al zo lang wilde. Tijdens mijn reizen kreeg ik de smaak van het schrijven weer te pakken door onder andere het schrijven van online artikelen voor Hosteltrail. Hierdoor besloot ik in 2014 weer terug te keren naar mijn oorspronkelijke passie: schrijven en journalistiek. Met de oprichting van Woord & Wet geef ik nu uitvoering aan dit ideaal. Ik heb mij gespecialiseerd in juridische journalistiek; zo maak ik onder andere jurisprudentie-overzichten en berichten op het straf-, arbeids- en jeugdrecht voor SDU OpMaat, werk ik mee aan het Platform Modernisering Strafvordering en schrijf ik rechtbankverslagen voor verschillende media. Ondanks deze focus op het schrijf ik daarnaast ook nog graag steeds andere mooie verhalen over niet-juridische zaken.

Zie voor meer praktische informatie over mijn achtergrond en werkervaring LinkedIn.

Contact